۱۳۸۸ مهر ۵, یکشنبه

نفت گريزي شيوخ مدرن

كورش شمس - ICTPRESS - شيخ نشين قطر با جمعيتي كمتر از يك ميليون نفر و جامعه‌اي كه چندان هم جوان نيست نه تنها توانسته است در بازار تلفن همراه به يكي از سرآمدهاي منطقه خاورميانه مبدل شده و با ايجاد فرصت‌ها و زمينه‌‌هاي لازم علاوه بر ايجاد ضريب نفوذ 100 درصدي بازار مخابرات سيار خود را به يكي از جذاب‌ترين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي اپراتورهاي تلفن همراه مبدل كند بلكه موفق شده است با اتخاذ سياست‌هاي خاصي عنوان دومين بازار IT خاورميانه رانيز به خود اختصاص دهد.
اين درحاليست كه اقتصاد اين كشور همچون ايران و ديگر كشورهاي نفتي منطقه متكي بر دلارهاي نفتي است با اين وجود جمعيت محدود و درآمد سرانه بالا باعث نشده است تا دولت قطر جذب سرمايه از طريق جذابيت بخشيدن به بازار ICT اين كشور كوچك را در دستور كار خود قرارندهد.نكته قابل توجه اين است كه دولت اين شيخ نشين كوچك حاشيه خليج تصميم دارد كه ارزش بازار فناوري خود را طي سال‌هاي آينده 494 ميليون دلار برساند و همگام و هماهنگ با رشد درآمدهاي نفتي خود فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي نهفته دربازار ICT را براي رشد و توسعه اين كشور به خدمت بگيرد.به نظر مي‌رسد فناپذيري ذخاير انرژي از يكسو و ظرفيت بالاي صنعت فناوري در ايجاد ارزش افزوده اشتغال و فرصت‌هاي متنوع اقتصادي مهمترين انگيزه دولت اين كشور براي حركت پرشتاب به سمت مبدل شدن به قطب فناوري در منطقه خاورميانه است.به اعتقاد صاحب نظران تمايل دولت برخي كشورهاي عربي از جمله امارات متحده عربي و قطر به توسعه اقتصاد ديجيتالي و گسترش بازارهاي فناوري نشان مي‌دهد كه اين كشورها ديدگاه و نگرش كاملا منطقي نسبت به اقتصاد آينده جهان پيدا كرده‌اند و برخلاف برخي از كشورها از جمله ايران كه كماكان اتكاي تام به دلارهاي نفتي دارد نسبت به آينده اقتصاد مبتني بر انرژي‌هاي فناپذير خوش‌بين نيستند.
ارسال یک نظر