۱۳۸۸ مرداد ۱۸, یکشنبه

هر انسان 15 دقیقه فیلم سینمایی را نمی بیندICTPRESS - بررسی های انجام شده از سوی محققان نشان می دهد که چشم بر هم زدن انسانها در هنگام دیدن فیلم سینمایی موجب می شود 15 دقیقه از هر فیلم سینمایی را از دست بدهد.
به گزارش ICTPRESSبه نقل از"نیوساینتیست" ، بررسی های انجام شده از سوی محققان ژاپنی دانشگاه توکیو نشان می دهد که داده های بصری مغز انسان به هنگام پلک زدن به مدت 450 میلی ثانیه متوقف می شود. این امر بدان معناست که هر انسان در هر دقیقه 6 ثانیه از فیلم را از دست می دهد ."تامانی ناکانو"محقق این پروژه تحقیقاتی در این باره گفت: با استفاده از داده های اطلاعاتی بدست آمده هر انسان در هنگام تماشای فیلم 150 دقیقه ای حدود 15 دقیقه از فیلم را از دست می دهد .وی تصریح کرد: با توجه به بررسی های انجام شده مغز انسان این قدرت را دارد که بتواند 15 دقیقه از دست داده را جبران کند.
ارسال یک نظر