۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

تاكنون 8400 دفتر ICT روستايي در كشور ايجاد شده است

ICTPRESS - طرح دفاتر پيشخوان دولت براي ارائه چهار خدمت بانك الكترونيكي، IT، ارتباطي و پست به روستاييان در سال 82 مطرح شد و تاكنون 8400 دفتر ICT روستايي در كشور ايجاد شده است كه از اين تعداد حدود 2 هزار دفتر تا پايان سال 85، 3 هزار دفتر در سال 86، 3 هزار دفتر در سال 87 و حدود 200 دفتر در دو ماهه اول سال جاري زير بار رفتند.
به گزارش ICTPRESS اين پروژه ظاهراً در حال حاضر بيش از 10هزار شغل ايجاد كرده است و تقريبا تمام دفاتر هم‌اكنون خدمات بانكداري الكترونيكي ارائه مي‌كنند كه به اين ترتيب روستاييان براي خدمات بانكي مجبور به مراجعه به شهرها نيستند. در بخش IT نيز دانشجويان روستايي براي انتخاب واحد خدمت مي‌گيرند. همچنين دسترسي به پست الكترونيكي و يا كپي گرفتن از اطلاعات مربوط به دامداري و كشاورزي و نيز ارتباط با بعضي از ادارات دولتي كه بر روي صفحات وب آن‌ها خدمات آنلاين وجود داشته باشد به عنوان پيشخوان دولت عمل مي‌كند كه نمونه آن ارائه سهام عدالت و برخي از خدمات پزشكي است. دفاتر پيشخوان دولت يا پيشخوان خدمات هنوز آن طور كه بايد با ساير دستگاه‌هاي دولتي كه با روستاها در تعامل هستند ارتباط برقرار نكرده‌اند و تا استفاده از ظرفيت بسيار اين دفاتر كه بايد 700 خدمت شناسايي شده را به روستاييان ارائه ‌دهند راه زيادي مانده است. قرار بود دفاتر ICT روستايي به عنوان پيشخوان دولت در روستاها باشند يعني همه خدمات دولتي از طريق دستگاه‌هاي مختلف ارائه شود اما تاكنون برنامه مشخصي براي انجام اين كار كه يك نوع اجبار قانوني را به همراه داشته باشد به وجود نيامده است.
ارسال یک نظر