۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

پيشبرد حوزه NGN


ICTPRESS - فاز اول پيشبرد حوزه NGN در دو بخش مديريت و شبكه از اواخر مرداد ماه امسال آغاز مي‌شود.
به گزارش ICTPRESS اين طرح شامل پنج حوزه مديريت، امنيت، فني، مقررات و كسب كار است و از اين زوايا به NGN نگاه خواهد شد؛ هزينه كل پروژه نيز حدود 7 ميليارد تومان پيش بيني شده است .پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري طرح جامع و طرح تفضيلي اين پروژه آماده شود و اگر زمان آن 18 ماه در نظر گرفته شود و ازاول شهريورماه اجراي آن شروع شود مي‌توان اميدوار بود كه تا انتهاي سال آينده به پايان برسد.
ارسال یک نظر