۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

جوانان و جامعه اطلاعاتي


محمد فواد رحمان سرشت – ICTPRESS – آمارهاي گوناگون در حوزه هاي مختلف، خبر از حضور پررنگ نسل جوان مي دهد.
ديروز ولادت حضرت علي اكبر (ع) و روز جوان را پشت سر گذاشتيم در حالي كه ضمن تبريك اين دو مناسبت ، بهانه اي فراهم شد تا گريزي به جوانان در جامعه اطلاعاتي بزنم.جامعه اطلاعاتي، تافته جدابافته اي نيست بلكه نمودار جديدي است كه براي ظهور جامعه مدني در هزاره سوم ميلادي ترسيم شده است.جامعه امروز با بهره گيري از فناوري هاي نوين نحوه نوين زيستن را براي راحت تر زيستن تجربه مي كند.در اين ميان با توجه به اينكه نيروي محرك جامعه نسل جوان است ، محوريت عملكرد مجدانه و فعالانه در دستان اوست.جامعه اطلاعاتي هم از اين قاعده مستثني نيست و اين نسل جوان است كه عاملي كليدي براي توسعه مباني اين نوع از جامعه بشريت بشمارمي آيد.اما جوان از چه ابزاري بهره گيرد؟ چگونه ، به چه ميزان و چه چيز را بداند ؟ چه قدر زمان دارد براي اينكه به ميزان لازم بداند ؟ از دانسته هاي خود چه موقع و چگونه استفاده كند ؟جملگي سوالاتي است كه براي فعاليت بهينه جوانان در جامعه اطلاعاتي به ذهن متبادر مي شود.ذكر يك نكته مهم است كه فناوري اطلاعات و ارتباطات در جامعه اطلاعاتي با فراهم آوري زمينه رشد آحاد مردم بخصوص جوانان و اشتغال زايي با انديشه هاي نوين بر ساختار ديجيتالي بر مبناي كارآفريني ديجيتالي كار را در تعاريف و جنبه هاي تئوريك آسان كرده است.بسياري از عوامل در جهان امروز موجبات افزايش آگاهي جامعه بخصوص جوانان را فراهم ساخته است.عواملي چون : تحول در شيوه هاي اطلاع رساني ، پيدايش زمينه ارتباطات تعاملي ديجيتالي ، پيدايش شبكه هاي اجتماعي ، تولد شبكه هاي زيرساختي و توسعه سريع السير آن ، ايجاد فضاهاي آموزشي مجهز به فناوري هاي نوين ، ابداع و بهره برداري از شيوه هاي نوين آموزشي ، پيدايش سيستم هاي كاربر محور .اين عوامل و شماري ديگر از اين دست نتيجه استقرار جامعه اطلاعاتي در جهان است.جامعه اي كه ركن مهم آن را جوانان تشكيل مي دهند.كمك به توسعه مباني اين جامعه ، ايجاد بستر مناسب براي رشد جوانان را منتج مي شود و توسعه در اين منظر تاكيد بر توجه به عوامل ياد شده داشته و برنامه ريزي دقيق و نگرش همسو با تحول و از جنس آن را جستجو كرده و نيازمند است.
ارسال یک نظر