۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه

تكنولوژي را بايد با تكنولوژي ايمن كرد

ICTPRESS - تحليلگران بر اين باورند كه فرهنگ‌سازي در استفاده از پديده‌هاي تكنولوژيك، حلقه‌ مفقوده‌ تكنولوژي در جامعه‌ ما بوده و كه بعضا مورد توجه نبوده است و در اين راستا همواره زمان، انرژي و پتانسيل فكري و عملي جامعه به هدر ‌رفته است.
البته شايد محققان و متفكران هميشه آن را مطرح كرده و درباره‌ چگونگي آن اظهار نظر كردند، اما غالبا به آن توجه نشده و معمولاً نگاه ما به اين پديده‌هاي نوين غيرعلمي بوده است.
به گزارش ICTPRESS ، فن‌آوري‌هايي چون اينترنت بدون در نظر گرفتن كاركرد اصلي و منافعي كه در جهت رونق اقتصادي كشور و كاهش مراجعات زائد به سازمان‌ها يا اطلاع‌رساني صحيح به همراه دارد، به طور ناقص وارد كشور شده است. فرهنگ سازي در خانواده‌ها بايد به نحوي باشد كه افراد حقيقت را به درستي بپذيرند، چرا كه در صورت عدم محدوديت در اينترنت، با تايپ هر كلمه‌اي موتورهاي جست‌وجو، دنيايي از اطلاعات را در اختيار كاربران قرار مي‌دهند و نكته در همين جاست كه فرهنگ سازي بايد آنقدر قوي باشد كه خود افراد در اين جست‌وجوها به درستي عمل كنند.
به گزارش ICTPRESS : شايد مشكل ما اين است كه از زمان ورود اينترنت و ماهواره به كشور مراجع مربوطه، هنوز سرگرم بحث‌هايي در مورد ضرورت يا عدم ضرورت، قانونمند كردن يا بي‌قانوني، جهت دادن يا ندادن هستند، لذا مساله‌ فرهنگ‌سازي به يك معضل تبديل شده و بازسازي اين فرهنگ و جهت دهي مناسب به آن مشكل‌تر شده است. همگان قبول دارند كه تكنولوژي را بايد با تكنولوژي ايمن كرد، اينترنت تكنولوژي جديدي است و امنيت آن هم تكنولوژي جديدي را مي‌خواهد و اين مساله در دنيا پذيرفته شده است اما اگر فرهنگ‌سازي را به جاي محدودسازي در جامعه گسترش دهيم، نتيجه‌ي مطلوب‌تري از آن را در درازمدت خواهيم ديد و فرهنگ‌سازي چيزي ‌جز آموزش استفاده‌ي مفيد از اينترنت و نشان دادن جنبه‌هاي مثبت و كاربردي اينترنت به كاربران نيست.
ارسال یک نظر