۱۳۸۸ مرداد ۱۸, یکشنبه

سامانه پرونده الکترونيکي سلامت (سپاس )

ICTPRESS - مدير توسعه فناوري‌هاي نوين مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي گفت: در برنامه سال 1388 سپاس، سه منطقه از کشور تحت نظر دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور و مراکز بيمارستاني تحت پوشش آنها به سامانه پرونده الکترونيکي سلامت (سپاس) متصل مي شوند.
سجاد مروجي در گفت‌وگو با خبرنگار ICTPRESS با بيان اين مطلب گفت: به اين ترتيب کليه اطلاعات مهم ثبت شده در سيستم‌هاي اطلاعاتي اين مراکز سلامت به صورت يکپارچه در کشور قابل تبادل بوده و به طور تجميعي در اختيار وزارت بهداشت قرار مي گيرد.وي افزود: با يکپارچه سازي اين اطلاعات سرويس هاي متنوع و نويني قابل ارائه خواهد بود که شش بسته خدمتي « بسته مديريت منابع، بسته نظارت بر خدمات سلامت، بسته حمايت از نظام ارجاع، بسته يکپارچه سازي اطلاعات سلامت، بسته حمايت از بيماران خاص» به عنوان اولين خدمات سپاس در سال 1388 عرضه خواهد شد.
ارسال یک نظر