۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

پشتيباني يك سرمايه‌گذار مناسب براي تالياICTPRESS - مدير عامل شركت مخابرات ايران گفت: پشتيباني يك سرمايه‌گذار مناسب مي‌تواند تاليا را از شرايط فعلي به استفاده حداکثري از ظرفيت پروانه اش برساند.
صابرفيضي ، مدير عامل شركت مخابرات ايران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ICTPRESS با بيان اين مطلب گفت: براي بررسي شرکت جديد سرمايه‌گذار در تاليا شرط اساسي، پذيرش شرايط قرار داد و مزايده است زيرا تغيير شرايط مزايده و قرارداد امکان پذير نيست.وي گفت: ما به عنوان شرکت مخابرات ايران علاقه‌مند به اين توسعه هستيم، چون تاليا از يك طرف پيمانكار شرکت مخابرات است و از طرفي ما علاقمند به توسعه ارتباطات کشور هستيم.
ارسال یک نظر