۱۳۸۸ مرداد ۱۸, یکشنبه

کمک های مالی در خدمت فناوری اطلاعات


ICTPRESS - یک موسسه در فلوریدا در آمریکا با اختصاص 15/1 میلیون دلار قصد دارد به تحقیقات و ارتقای فناوری اطلاعات در منطقه و رشدنیروی کاری مهندسی کمک کند.
به گزارش ICTPRESS به نقل از "tallahassee" ، قرار است این کمک مالی در اختیار هفت موسسه آموزشی در آمریکا از جمله دانشگاه فلوریدا،کالج ارتباطات تالاهاسی،دانشگاه غرب فلوریدا،کالج پنساکولا و کالج شمال غربی فلوریدا قرار گیرد.کالج دانشگاه فلوریدا در بخش ارتباطات و فن آوری در نظر دارد از سهم خود برای دعوت کردن از 50 پژوهشگر برای کمک به دانشجویان دوره کارشناسی در رشته های فن آوری اطلاعات با گرایش شبکه کردن و امنیت و نگهداری از رایانه استفاده کند. برای این منظور به بیش از 150 هزار دلار نیاز است و این دانشگاه در نظر دارد با مبلغ150 هزار دلار برنامه مزبور را اجرا کند. "لری دنیس" از مسئولین کالج ارتباطاط و اطلاعات دانشگاه فلوریدا در این باره گفت: اختصاص این مقدار از نقدینگی باعث خواهد شد که به رشد استعدادها کمک شود.براساس این گزارش این کمک مالی در اختیار دانشجویانی قرار می گیرد که قصد دارند پس از فارغ التحصیل شدن در منطقه ساکن شده و کار کنند.
ارسال یک نظر