۱۳۸۸ مرداد ۱۷, شنبه

تصويب كليات اپراتور دوم پست در كميسيون تنظيم مقررات

ICTPRESS - رييس سازمان تنظيم مقررات گفت: كليات اپراتور دوم پست در كميسيون تنظيم مقررات تصويب و صورت جلسه مرتبط تنظيم شده است.
محمود خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار ICTPRESS با بيان اين مطلب افزود : اين موضوع را براي اعضاي كميسيون تنظيم مقررات ارسال كرديم كه مورد تاييد آن‌ها قرار گيرد.وي ادامه داد: بعد از امضا و تاييد اعضا ما اقدام كرده و بر اساس آن اسناد مزايده را تهيه و تدوين مي‌كنيم. خسروي گفت: اپراتور دوم پست خصوصي است و در حال حاضر اسناد اين اپراتور در حال تهيه و تدوين است و چارچوب‌هاي آن براساس آن چيزي است كه كميسيون تنظيم مقررات تصويب كرده و انتشار آگهي اپراتور دوم پست طبق آن انجام مي‌شود.
ارسال یک نظر