۱۳۸۸ مرداد ۱۷, شنبه

مذاکرات برای توافق در مورد اينتركانكشن

ICTPRESS - در این مذاکرات ابتدا بايد روش كار مشخص شود و سپس داده های لازم برای محاسبه تعرفه ها از سوی طرفین ارائه گردد.
وفاغفاريان، رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران در گفت‌وگو با ICTPRESS درباره موضوع تعرفه اتصال متقابل ايرانسل و مخابرات گفت: بر اساس پروانه ایرانسل، مذاکرات برای توافق در مورد تعرفه های اتصال متقابل بعد از دو سال از آغاز عمليات اپراتور دوم امکان پذیر است و این کار مدتی است که آغاز شده است. وي افزود: كار خوب شروع شده است و پیشرفت آن خوب است . از طرف شرکت مخابرات ایران مدير عامل شركت به همراه یک تيم کارشناسی به عنوان مسئول این مذاکرات تعیین شده اند و از طرف ايرانسل نيز مديرعامل آن شركت با تيم همراه اين موضوع را دنبال مي‌كنند. تا کنون چندين جلسه در اين رابطه برگزار شده است و این جلسات ادامه دارد.
ارسال یک نظر