۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

مسكوت ماندن فناوري اطلاعات در كشور


ICTPRESS - يك كارشناس گفت: متاسفانه در كشور ما در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بيشتر به مباحث ارتباطاتي اهميت داده مي‌شود .
فريبرز عرب‌شاهي درگفت‌و‌گو با خبرنگار ICTPRESS با بيان اين مطلب گفت: در كشور ما و در وزارت ICT بيشتر توجه و تمركز به موضوعات موبايل و ارتباطات است و در اين ميان فناوري اطلاعات مغفور مانده است.وي افزود: مي‌توان گفت 90 درصد تمركز بر روي اين حوزه است و اين در حالي است كه موتور توسعه و حركت هر جامعه‌اي موضوع فناوري اطلاعات و ابزارهاي آن است كه در كشورمان به اين موضوع توجهي نمي‌شود.وي گفت: در كشورمان با توجه به اينكه مزيت‌ بالاي منابع انساني خوش فكر و جواني وجود دارد اگر به خوبي برنامه‌ريزي شود و فناوري اطلاعات دغدغه اصلي دولتمردان قرار گيرد بهترين راهكار و ابزار براي جايگزيني اقتصاد متكي به نفت خواهد بود.
ارسال یک نظر