۱۳۸۸ مرداد ۱۷, شنبه

ديدگاه فرابخشي وزير مربوطه

ICTPRESS - يك كارشناس فناوري اطلاعات گفت: اگر وزير وزارت حمل و نقل و ارتباطات نسبت به فن‌آوري اطلاعات ديدگاه‌ فرابخشي داشته و به اين حوزه به عنوان يك ابزار توانمندساز در كشور بنگرد، هدف بهره‌بري از فن‌آوري اطلاعات براي پيشبرد طرح‌ها و پروژه‌هاي فن‌آوري اطلاعات محور محقق شده است.
رضا كريمي در گفت‌و‌گو با خبرنگار ICTPRESS با بيان اين كه اگر ادغام دو وزارتخانه ICT و راه و ترابري‌ باعث كم توجهي بيش از پيش به فن‌آوري اطلاعات شود، طبيعتاً اصحاب فن‌آوري اطلاعات نتيجه مثبتي از اين ادغام نخواهند گرفت، ادامه داد: آينده فن‌آوري اطلاعات بعد از ادغام دو وزارتخانه به رويكرد كسي كه در مسند وزارت جديد مي‌نشيند بستگي دارد. وي با اشاره به مصوبه‌اي كه طي آن بايد در برنامه پنج ساله چهارم وزارتخانه‌ها به عدد 20 برسند، گفت: تنها راه رسيدن به اين عدد ادغام برخي از وزارتخانه‌ها است. وي خاطرنشان كرد: در شرايطي كه كساني در مسند وزارت حمل و نقل و ارتباطات باشند كه نگاه بخشي به فن‌آوري اطلاعات داشته باشند و بدون دغدغه‌ فن‌آوري اطلاعات سعي كنند امور را پيش ببرند، براي كشوري با شرايط ما كه در راستاي تحقق برنامه‌هاي پنج ساله خود احتياج به اعطاي جايگاه ويژه‌اي به فن‌آ‌وري اطلاعات دارد، نتيجه‌اي منفي حاصل خواهد شد.
ارسال یک نظر